Neil Young - Songs For Judy (2018)

martes, 24 de enero de 2017

Esperando a los bárbaros - Constantin Cavafis - Egipto-Grecia


Περιμένοντας τους βαρβάρους

-Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

-Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

-Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

-Γιατί οι δυό μας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους.

-Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δημηγορίες.

-Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' οι πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις.


Esperando a los bárbaros
                                         
-¿Qué esperamos agrupados en el foro?
Hoy llegan los bárbaros.

-¿Por qué inactivo está el Senado
e inmóviles los senadores no legislan?
Porque hoy llegan los bárbaros.
¿Qué leyes votarán los senadores?
Cuando los bárbaros lleguen darán la ley.

-¿Por qué nuestro emperador dejó su lecho al alba,
y en la puerta mayor espera ahora sentado
en su alto trono, coronado y solemne?
Porque hoy llegan los bárbaros.
Nuestro emperador aguarda para recibir
a su jefe. Al que hará entrega
de un largo pergamino. En él
escritas hay muchas dignidades y títulos.

-¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores visten
sus rojas togas, de finos brocados;
y lucen brazaletes de amatistas,
y refulgentes anillos de esmeraldas espléndidas?
¿Por qué ostentan bastones maravillosamente cincelados
en oro y plata, signos de su poder?
Porque hoy llegan los bárbaros;
y todas esas cosas deslumbran a los bárbaros.

-¿Por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores
a brindarnos el chorro feliz de su elocuencia?
Porque hoy llegan los bárbaros
que odian la retórica y los largos discursos.

-¿Por qué de pronto esa inquietud
y movimiento? (Cuánta gravedad en los rostros.)
¿Por qué vacía la multitud calles y plazas,
y sombría regresa a sus moradas?
Porque la noche cae y no llegan los bárbaros.
Y gente venida desde la frontera
afirma que ya no hay bárbaros.

¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?
Quizá ellos fueran una solución después de todo.
Traducción de José María Álvarez
Constantin Cavafis

Este poema de Cavafis, quizá su poema más conocido (Ítaca aparte), ha sido objeto de cierta controversia por parte de los especialistas en la obra del escritor alejandrino. Para unos, la escena (imaginaria) sugiere la Roma decadente, mientras que para otros se trata de la decadencia del Imperio Bizantino. Hay quien hace una lectura más universalista, según la cual el poema expresaría la preocupación por el futuro de las civilizaciones agotadas. Personalmente, me quedo con esta última interpretación.

6 comentarios:

carlos perrotti dijo...

Tal cual. Quienes gobiernan necesitan contar con alguna amenaza al orden o peligro siempre latente o enemigo de adentro o de afuera, alguien o algo a quien culpar y con quien confrontar. Es la esencia de los populismos, creo que a eso apunta Kavafis.

En cuanto al poema qué bien escrito y visualmente descripto (si se me permite el argentinismo)...

carlos perrotti dijo...

Perdón, pero lo tenía como Kavafis.

carlos perrotti dijo...

Y es Cavafis, claro.

Juan Nadie dijo...

Bueno, lo escriben Kavafis o Cavafis, da igual. Yo he optado por lo segundo.

Seguramente es lo que tú dices: necesitamos un chivo expiatorio para culparlo de nuestras carencias y nuestras demasías cuando vemos que pueden venirse abajo todas las cosas en las que creíamos hasta ayer. Si leemos a los clásicos nos daremos cuenta de que siempre ha sido así: después de un período de esplendor, sigue un período de decadencia, donde se van perdiendo los valores en los que se creía hasta entonces, y hasta se echa de menos al bárbaro que vuelque la tortilla y la queme por el otro lado, por si no estaba suficientemente socarrada.
¿No estamos empezando a vivir eso ahora? Yo creo que sí.

carlos perrotti dijo...

Estamos en una violenta curva descendente pero confío (quiero creer) que tras la hondonada (no la llamaría abismo) comenzará un nuevo (y más humano) ascenso.

Juan Nadie dijo...

Los dioses te oigan y tomen buena nota.